.

Programul Slujbelor Religioase
  Aprilie 2017  
     
     
     
03 Junie Vecernia- Slujba de searä
18:00
  Slujba de pomenire a
celor räposati (mosii de varä)
 
     
04 Junie Pogorärea Sfäntului Duh  
  (Rusaliile)  
  Acatistul Domnului Iisus Hristos 11:30
  Liturghia Sf. Ioan Gurä de Aur 12:00
     
05 Junie Acatistul Domnului Iisus Hristos 10:00
  Liturghia Sf. Ioan Gurä de Aur  
     
10 Junie Vecernia- Slujba de searä
18:00
     
11 Junie Dumineca intäi dupa Rusalii  
  (a tuturor Sfintiilor)  
  Acatistul Maicii Domnului nostru Iisus Hristos 11:30
  Liturghia Sf. Ioan Gurä de Aur 12:00
     
     
12. Junie Inceputul postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel  
     
17 Junie Vecernia- Slujba de searä 18:00
     
18 Junie Duminica a 2-a dupä Rusalii   
  (Chemarea primilor Apostoli)  
  Acatistul Domnului Iisus Hristos 11:30
  Liturghia Sf. Ioan Gurä de Aur 12:00
     
24 Junie  Nasterea Sf. Proroc Ioan Botezätorul  
  (Sänzäienele)  
  Acatistul +Sfänta Liturghie 10:00
     
25 Junie Duminica a 3-a dupä Rusalii  
  (Despre grijile vietii)  
  Acatistul Domnului Iisus Hristos 11:30
  Liturghia Sf. Ioan Gurä de Aur 12:00
     
29 Junie Sf. Ap. Petru si Pavel  
  Acatistul +Sfänta Liturghie 10:00 Uhr