Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început,

Tu eşti Cel ce prin gura proorocului Tău David ai zis:

Ieşi-va omul la lucrul şi la lucrarea sa până seara.

Tu ai zis şi prin gura fericitului Pavel apostolul:

Cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.

Şi iarăşi Tu ai zis cu preacurată gura Ta:

Fără de Mine nu puteţi face nimic.

Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul şi din toată inima dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta:

ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să săvârşesc lucrul ce încep acum:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.